Tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung, dịch vụ thu mua phế liệu rất phổ biến. Trong đó quận Tân Phú là một trong những quận có hoạt động thu mua khá sôi nổi. Tháo dỡ nhà Thiên Phúc cũng...