Thu mua xác nhà xưởng cũng là một hình thức mua xác nhà, chỉ khác ở điểm một bên là nhà ở và một bên là nhà xưởng. Công việc này ra đời phục vụ nhu cầu san lấp mặt bằng,...