Nhu cầu tháo dỡ nhà cũ ngày nhiều trước thời đại công nghiệp hóa như hiện nay, dịch vụ mua xác nhà cũ cũng ngày càng phổ biến. Bản chất của việc mua xác nhà cũ giống như thầu chính tháo...