Chúng ta thường có quan điểm “đồ cũ là đồ không tốt”, nhìn về một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy, tuy nhiên cũng có nhiều loại cửa gỗ, cửa inox, cửa cuốn,… đã qua sử dụng nhưng...